Funkcie

  online prístup odkiaľkolvek – dáta môže poradca zadávať priamo na stretnutí s klientom – supervisor ich môže hneď po uložení vidieť a pracovať s nimi
   
   
  zariadenia – systém je plne kompatibilný a použiteľný na počítačoch, tabletoch, mobiloch… skrátka plne responzívny
   
   
  tlač / upload – vytlačte vyplnený dokument na podpis, nahrajte ho cez počítač, smartfón či tablet na server a majte archív ku každému klientovi stále po ruke
   
   
  selektívny prístup – poradca vidí svojich klientov, supervisor môže vidieť všetkých poradcov ako aj ich klientov
   
   
  rôzne úrovne prístupov – ak potrebujte zdielať dáta spoločných klientov, máte možnosť nastaviť si individuálny prístup ku každému klientovi
   
   
  formuláre – základná sada je vytvorená vytvorená veľmi komplexne – DEMO systému nájdete tu + sada sa môže konsenzuálne rozširovať a v najvyššom balíku si môžete pridať 3 vlastné formuláre
   
   
  univerzálnosť – formuláre sú odborníkmi navrhnuté tak, aby pokryli širokú komplexnosť sociálnej práce, navyše na požiadanie individuálne prispôsobíme každý systém (môže byť spoplatnené podľa rozsahu úprav)
   
   
  štatistiky – na 3 kliknutia máte k dispozícii prehľadové grafy a tabuľky z Vami zadaných dát, štatistiky a formuláre upravíme podľa Vašich regionálnych potrieb
   
   
  reporty – funkčné exporty do Excelu, PDF, XML a CSV sú samozrejmosťou – želaný výstup potom už len stačí poslať na príslušný úrad
   
   
  rozšírenie funkcií – Kalendár úloh, Zadávanie úloh poradcom, priame odosielanie dokumentov mailom, posielanie si interných správ v organizácii… NIČ NIE JE NEMOŽNÉ
   
   
  birdjazyky – jazykové mutácie sú samozrejmosťou – ak ste napr. desiati užívatelia z Chorvátska, pripravíme vám Socialio do 2 týždňov
   
   
  bezpečnosť – komunikácia medzi a serverom šifrovaná, podľa želania zákazníka môže byť doplnená o VPN prístup z presne určených zariadení a s prístupom na server výlučne s platným certifikátom